آبسردكن استيل تك شير با موتور 1/4

آبسردكن استيل

جنس مخزن استيل نگير

موتور دستگاه چيني

جنس بدنه استيل بگير

Give a Name

10,200,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

آبسردكن استيل

تك شير

جنس مخزن استيل نگير

موتور دستگاه چيني

جنس بدنه استيل بگير

قدرت موتور 1/4