آبسردكن استيل سه شير با موتور 1/3

آبسردكن استيل

جنس مخزن استيل نگير

موتور دستگاه چيني

جنس بدنه استيل بگير

Give a Name

14,100,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

آبسردكن استيل

سه شير

جنس مخزن استيل نگير

موتور دستگاه چيني

جنس بدنه استيل بگير

قدرت موتور 1/3

مخزن آب 27 ليتر