آبسردكن استيل دو شير با موتور 1/4

آبسردكن استيل

جنس مخزن استيل نگير

موتور دستگاه چيني

جنس بدنه استيل بگير

Give a Name

10,900,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

آبسردكن استيل

دو شير

جنس مخزن استيل نگير

موتور دستگاه چيني

جنس بدنه استيل بگير

قدرت موتور 1/4

مخزن آب 20 ليتر