میز نور مهندسی شیدکو با پایه قایقی در 2 سایز

میز نور مهندسی

با پایه قابل تنظیم

  • 50 در 70
  • 70 در 100

میز نور مهندسی

پایه قایقی

با کیفیت عالی

با پایه قایقی و قابل تنظیم

در دو اندازه 50 در 70 و 70 در 100

مقالات مرتبط