مجوز کشوری کسب و کار مجازی

مجوز کشوری کسب و کار مجازی

نماد اعتماد الکترونیکی

نشان ملی ثبت رسانه دیجیتال

نشان ملی ثبت رسانه دیجیتال

تخته پاك كن نمدي مغناطيسي

تخته پاك كن 

نمدي مغناطيسي

قابل استفاده برای تابلوهای وایت برد و گچی

تهيه شده از بهترين مواد

120,000 ریال

تخته پاك كن نمدي مغناطيسي

تهيه شده از بهترين مواد

قابل استفاده برای تابلوهای گچی ( گرین برد ) و وایت برد در مراکز آموزشی

کیفیت مطلوب پاک کنندگی نوشته های تابلو

مقالات مرتبط