باکس جاکلیدی 60 عددی

جا کلیدی فلزی با رنگ الکترواستاتیک

2,030,000 ریال

باکس جاکلیدی

برای قراردادن کلید هر اتاق به تفکیک و با نام یا شماره اتاق

جنس فلزی

با رنگ استاتیک سفید صدفی

سایز جا کلیدی 60 عدد : 48 ( ارتفاع ) در 37 ( طول ) در 7 ( عرض یا عمق باکس ) سانتی متر