پایه دیواری دستگاه ضدعفونی کننده دست

پایه دیواری دستگاه ضدعفونی کننده دست

700,000 ریال

پایه دیواری دستگاه ضدعفونی کننده چشمی ( اتومات )

مناسب برای نصب دستگاه ضد عفونی کننده بر روی دیوار در فاصله مورد نظر

سایز پایه 14 در 14 در 16

ساخت ایران