بخرید و 38,400 ریال تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

صندلی مراقب امتحانات

صندلی مراقب امتحانات ویژه دبیران محترم مدارس جهت نظارت بهینه

1,920,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

صندلی مراقب امتحان به منظور نظارت بهتر بر جلسه امتحانات دانش آموزی و دانشجویی طراحی و تولید شده است
این صندلی دارای 110 سانتی متر ارتفاع می باشد که دبیران و اساتید محترم بر روی آن نشسته و بر انجام برگزاری امتحانات
مراقبت می نمایند 
از محاسن این صندلی این است که :عدم حرکت مراقب در بین دانش آموزان و دانشجویان باعث تمرکز بیشتر آنان شده و خود
مراقبین عزیز نیز به دلیل ایستادن طولانی دچار کمردرد و دیگر عوارض نخواهند شد 
هر صندلی در جایگاه تعیین شده برای مراقب قرار گرفته و مورد استفاده قرار می  گیرد