بهره گيري از وسايل کمک آموزشي و تاثير مثبت آنها در يادگيري دانش آموزان دوره ابتدايي

تاریخ انتشار: 98-04-13 12:04:05 پنج شنبه
نمایش: 137
(0 رای)

امروزه وسايل کمک آموزشي، اعم از ساده و پيچيده، به عنوان ابزاري براي ايجاد تسهيل درامر تدريس و يادگيري در نظامهاي آموزشي بکار مي روند. اين وسايل از حيث اينکه تئوري وعمل را با هم ترکيب کرده، باعث ماندگاري يادگيري، تثبيت يافته ها و تنوع بخشي در کلاس درس مي شوند، حائز اهميت اند. با توجه به پيشرفتهاي علمي و تکنولوژي در عصر حاضر، وسايل کمک آموزشي به عنوان يک رابط توانسته اند نقش خود را به خوبي ايفا کنند. بديهي است اگر معلمان مهارت هاي لازم را براي کاربرد اين وسايل داشته باشد اثر بخشي آن بهتر خواهد بود. امروزه صاحنظران و انديشمندان جهان بر نقش مهم وتعين کننده فناوري آموزشي در فرايند ياددهي- يادگيري تاکيد مي کنند و بر اين باورند که ميزان بهره گيري و استفاده مطلوب و بجاي معلمان و دبيران از وسايل کمک آموزشي در ارتقاي کيفيت آموزشي تاثيرات سازنده اي خواهد داشت و استفاده صحيح معلمان از وسايل کمک آموزشي، جريان يادگيري را تسهيل مي بخشد و چون باعث ملموس و عيني ساختن آموخته ها مي شود، در تثبيت مواد آموزشي در ذهن دانش آموزان، پايدار کردن آموخته ها و ترغيب دانش آموزان به درس نقش مهمي را ايفا مي کند.

نظرات کاربران
(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*
*